Author Posts
ScoopUncategorized

Phuket International Airport

Previous Next วันนี้มีโอกาสได้รับเชิญมาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้เห็นทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการกลับมาของผู้มาเยือน ได้เห็นที่ทำงานเก่าในฐานะอดีตที่ปรึกษาอาวุโสของธุรกิจปลอดภาษีก็เริ่มจัดเตรียมสินค้าและปรับปรุงพื้นที่..ในช่วงเวลาที่นับถอยหลังนี้ทุกคนก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับการกลับมา ผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Phuket Sandbox Model นี้จะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีและทำให้เศรษฐกิจพื้นฐานของภูเก็ตที่พึ่งพานักท่องเที่ยวได้กลับมายืนขึ้นอีกครั้ง ได้เห็นรอยยิ้มของคนท้องถิ่นพื้นเมือง ได้จะเห็นธุรกิจและชีวิตเริ่มกลับมาปกติภายหลังที่ต้องบาดเจ็บล้มลุกคลุกคลานล้มหายตายจากมาเป็นเวลาเกือบสองปี สู้ๆ นะครับ ทุกๆ คน #myfreelanceworld #MrProtocol...

Read More
CSR Activities

Design Thinking: Discover Your Customer Journey

ขอขอบคุณทาง สสว. และ Bolliger & Company ที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจผมในการถ่ายทอด soft skills ที่ผมได้สั่งสมมา ในหัวข้อ “การเจรจาต่อรองและการทำ Business Pitching” ซึ่งผมมั่นใจว่าการแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ SMEs ที่กำลังมองหาทางออก ทางรอดและฝึกฝนอัพเกรด Soft skills ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการเจรจาต่อรองนี้จะนำหลักทางการทูตและหลักการเจรจาทางธุรกิจที่ผมมีประสบการณ์มามากกว่า 48 บริษัทมาผนึกเป็นศาสตร์และศิลป์ในลักษณะ Hybrid เสริมด้วยวิธีการชนะใจกรรมการในการทำ Pitching Deck  ด้วยเทคนิคระดับโลก ท้ายนี้การมาเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญนี้ในช่วงเวลาท้าทายเช่นนี้ย่อมเป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยคิดช่วยทำช่วยหาทางออกให้กับธุรกิจ SMEs ที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไปสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก#MrProtocol #S...

Read More
The Diplomat News

Protocol & Etiquette

มารยาททางการทูตมารยาททางการทูตและพิธีการง่ายๆ คือการให้แขกเกียรติยศหรือคนที่เราเชิญไปยืนทางด้านขวา เรื่องๆเล็กๆที่ไม่เล็ก และถือว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นของบทเรียนทางด้านพิธีการที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบและทำผิดเกือบตลอดจากในภาพทางกงสุลของออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้ผมเนื่องในการเชิญผมไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับผู้แทนของสถานทูตและองค์กรการระหว่างประเทศในภาพจะเห็นผมยืนทางขวามือในฐานะแขกเกีรยติยศหรือผู้ได้รับเชิญ ผมขอเรียกกฏข้อนี้ว่า “กฏทางขวา” หรือ Rule of Right Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn...

Read More